Bigo

Paumanhin

Para sa lahat ng bagay

Na hindi mo maintindihan

Natututo pa lang ako

Kung paano gumalaw sa

Mundong ito

Alam kong

Para sa’yo’y madali lang ‘to

Para sa’yo’y walang mahirap

Alam kong

Di mo naiintindihan kung bakit

Ako’y bingi sa mga salitang

Di mo iniimik

At bulag sa katotohanang

Hubad sa’yo

Patawad dahil

Baka sinasayang ko oras mo

O nakakasira ako ng araw

Nagtatanong ka kung

Paulit-ulit na lang ba

Pasensya na

Di ko masagot

Kulang

Ang salita ko para maipaliwanag sa’yo

Kung ilang beses ko na rin hinanap

Kung ano ba ang mali

Alam kong

Di ka maniniwala

Kung sabihin kong

Di ko ‘to sinasadya

Pero di gan’to ang hinangaring hantungan

Pangako


 

Not from any immediate personal experience, don’t worry about it LOL (rest assured, these past couple of months have been the farthest I’ve felt from the content of this poem in a while). I don’t even remember how I started writing this. But I did want to go for something with simple words and simple structure – something that still evoked a lot of emotion. Something conversational, confessional.

This goes out to all the souls who’ve felt incompetent and lost, and like they disappointed someone who was expecting more from them.

Advertisements