Snippet Series #11:Tinikling

Tinikling is a Filipino dance that involves criss-crossing rhythmically over and between shifting, opening and closing bamboo shoots. I hope that gives the image justice.


 

Pakiramdam ko’y nagtitinikling ako

Isang yapak palapit sa’yo,

Isang pagbawing galit sa’yo

Pabalik-balik, paulit-ulit.

 

Mabuti pa ang sayaw

Na ang manunuod ay nagsisipagpalakpakan,

Na ang pagbukas ay laro,

At pagsarado’y katuwaan,

at masaya’t kaibig-ibig,

Kaysa lumuksong mag-isa

Papasok sa inaasam

Para lang sikmatan palabas

Sa pagkasiphayo’t pananabik

 

Ngunit ako pa rin ang mananayaw;

Hindi ako yoyo na hinahatak at tinatapon.

Nakakalulong ang iyong tikas,

Ngunit maaaring hindi magpadala.

Nakakapagindak ang tinig mo,

Ngunit maaaring magtindig.

Nakakaalok ang kasimplehan ng iyong pagtingin,

Ngunit maaaring magtiis.

Sinong nagsabing ang pagtigil ng musika

Ang siyang wakas ng sayaw?

Ang sayaw ay nagwawakas

Di sa paghinto kundi sa pagganap.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s