The Snippet Series #6: Hangin

Hurrah for my first ever non-school required Filipino poem! Wrote this the weekend before APEC week, and then edited it on Wednesday of that week (so it took roughly three days in the making). It took me much longer than usual because of the language and the balance I was seeking in the poem.

I don’t usually speak Filipino, so I feel like there are some words and sentence structures that could be a bit off. But I chose the language because I just woke up that Saturday with the first two verses in my head, and I was restless the entire time until I finished on Wednesday.


Minsa’y di kita naiintindihan

Ang totoo’y ganito ito kadalasan;

Nakikipagkuwentuhan tayo’t nakikipagtawanan,

At kadalasa’y pakiramdam ko’y

Nakikipagbahagi na rin tayo ng ating pagkatao –

Binubuhos hangga’t halos matunaw at maghalo,

Hangga’t nakapag-uusap nang wala nang gamit na salita;

Ngunit sa saglit na yayakapin kita –

O kahit madadaplis man lamang –

Lumalayo ka.

Nagtatago.

Nanlalamig;

Dahil sa mga dahilang di ko mahagilap,

Katuwirang nagmamatigas kang banggitin,

At mga Bakit na tila bang walang sagot.

Natatakot ka ba na sa pagyapos ko sa’yo’y

Nasasaklaw ang iyong pagkatao?

Napakalaking balintuna, sapagkat

Noo’y ikaw lagi ang lumalapit, naghahanap,

Tumitingin, nananatili, nagsasadya.

Hangin ka ba’t humahaplos, bumabalot

At umaalis na lang bigla

Ng walang tanda, ni pahintulot –

Di natitiyak ang Kailan ng pagdating

O kaya’y ng paglayas muli?

Gayumpaman

Datapwat di nahuhuli ang hangin

Alam nating may hangin pa rin kahit di nakikita,

Namamarati kahit di nararamdaman,

Umiiral kahit may ibang hinaharap,

At ‘pag nawala’y babalik din balang araw

Gaya ng pabulong na halik ng amihan

Ganoon tayo.

Ilang beses ko nang naranasang

Mabitin at maiwan sa ere,

Subalit sa mga dahilang di ko mahagilap

At katuwirang nagmamatigas akong aminin

Naniniwala akong nariyan ka pa rin –

Sa mga nahuhuling iglap na ika’y lumalapit,

Naghahanap, tumitingin, sumasadya –

At nananatili na rin siguro

Sa mga salita’t bagay na ginawa mong iyo

Sa alaala’t diwa.

 

Balang araw magkakahugis ang hangin,

At kahit hindi ko masasagot ang iyong Bakit,

O matitiyak ang iyong Kailan –

Kahit lahat ay nakasalalay sa baka-sakali –

Kahit magkatuluyan man ang kinalulungkutan –

 

Maiintindihan ko ang lahat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s